Patientenkät

RååPunkten genomför en enkätundersökning varje år.
Här är resultatet för undersökningen 2021. Inkomna svar 76 st.

Fråga 1:

Hur upplever du, med hänsyn till dina besvär, möjligheten att få tid för ett första besök?

Mycket nöjd: 78%
Nöjd: 17%

Fråga 2:

Hur upplever du den hjälp (råd och behandling) som du fått av din Sjukgymnast?

Mycket nöjd: 87%
Nöjd: 9%

Fråga 3:

Hur upplever du bemötandet från din Sjukgymnast?

Mycket nöjd: 97%
Nöjd: 3%

Fråga 4:

Om du behöver söka Sjukgymnast igen. Kommer du då att kontakta Rååpunkten?

Mycket gärna: 96%
Gärna: 4%