Patientenkät

RååPunkten genomför en enkätundersökning varje år.
Här är resultatet för undersökningen 2018. Inkomna svar 126 st.

Fråga 1:

Hur fick du information om hur du kunde vända dig till RååPunkten?

a. Rekommendation från läkare – 21%
b. Rekommendation från annan vårdgivare – 33%
c. Rekommendation från bekant – 33%
d. Telefonkatalogen – 2%
e. Internet – 9%
f. Övrigt – 2%

Fråga 2:

Hur upplever du med hänsyn till dina besvär, möjligheten att få tid för ett första besök?

a. Mycket nöjd – 77%
b. Nöjd – 21%
c. Ganska nöjd – 2%
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd

Fråga 3:

Hur upplever du möjligheten att få tid för fortsatt behandling?

a. Mycket nöjd – 80%
b. Nöjd – 17%
c. Ganska nöjd – 3%
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd

Fråga 4:

Hur upplever du möjligheten att få kontakt med oss på telefon?

a. Mycket nöjd – 60%
b. Nöjd – 29%
c. Ganska nöjd – 6%
d. Ganska missnöjd – 2%
e. Missnöjd
f. Övrigt – 3%

Fråga 5:

Hur upplever du den hjälp (råd och behandling) som du fått av din sjukgymnast?

a. Mycket nöjd – 90%
b. Ganska nöjd – 6%
c. Nöjd – 4%
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd

Fråga 6:

Hur upplevde du bemötandet när du ringde till mottagningen?

a. Mycket nöjd – 83%
b. Ganska nöjd – 6%
c. Nöjd – 7%
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd
f. Övrigt – 4%

Fråga 7:

Hur upplevde du bemötandet från din sjukgymnast?

a. Mycket nöjd – 96%
b. Ganska nöjd – 4%
c. Nöjd
d. Ganska missnöjd
e. Missnöjd

Fråga 8:

Om du behöver söka sjukgymnast igen, kommer du då att kontakta RååPunkten?

a. Mycket gärna – 92%
b. Gärna – 8%
c. Helst inte
d. Absolut inte
e. Missnöjd